Genel Sekreter Yrd. ve Genel Sekreterlik Koord. Birim Görev Dağılımı


Hüseyin ÖZDEMİR
Genel Sekreter Yardımcısı

0(454) 310 13 67
huseyin.ozdemir@giresun.edu.tr
 
DAİRE BAŞKANLIKLARI
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KOORDİNATÖRLÜKLER
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü


Şenol AKÇAY
Genel Sekreterlik Kootdinatörü

0(454) 310 13 67
senol.akcay@giresun.edu.tr


 
DAİRE BAŞKANLIKLARI
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı

KOORDİNATÖRLÜKLER
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
ADEK
AB Erasmus Ofisi
AR-GE Ofisi
Mevlana Kurum Koordinatörlüğü
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
AB Çerçeve Ofisi
Akademik Teşvik Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Yayın Komisyonu
Mevzuat Komisyonu
Uluslararası Öğrenci Ofisi