Mevzuat

EBYS İmza Yetkileri Yönergesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Etik Kurulu Yönergesi

Etik Kurul İlkeleri

Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Mevzuat Komisyonu Yönergesi

Yayın Komisyonu Yönergesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar