Tarihçe

Giresun Üniversitesi, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu’na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluş tarihi itibariyle Genel Sekreterliğimiz faaliyetine başlamış olup, Genel sekreterliğimize bağlı Daire Başkanlıkları ile birlikte hizmetine katkı sağlamaya devam etmektedir.